publikacje

Zestawienie ogólne:
prace opublikowane 135 w tym 52 samodzielnych
referaty wygłoszone na seminariach i konferencjach 60
ważniejsze nie opublikowane opracowania 70 34 naukowo-badawcze, 9 zrealizowanych za granicą, 2 granty
Szczegóły:
profesor Bogdan Wolski