działalność na Politechnice Krakowskiej

  • prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej – kadencje: 2002-05, 2005-08
  • kierownik Zakładu Geodezji Inżynieryjnej (od 2005 r.) przemianowanego w r. 2007 na Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska
  • członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki PK w kadencjach 1999 – 2002, 2005 - 2008
  • przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej ds programu modułowo punktowego 1999-2002
  • przewodniczący Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w  kadencji: 2005-2008
  • dyrektor d/s badań naukowych, Instytut Geotechniki 1980-85 oraz 1994-97
profesor Bogdan Wolski