udział w pracach organizacji naukowych

  • PAN, Wydział Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych (Wydz. VII ), członek Komitetu Geodezji PAN w kadencjach 2002-2006 r. 2007-2010 oraz od 2011
  • Przewodniczący sekcji w kadencjach 2002-06 r. oraz 2007-10
  • PAN, Sekcja Geodezji Inżynieryjnej - od 1997 r., członek
  • PAN, Oddział w Krakowie; Komisja Budownictwa, od 1996 r., członek
  • Przewodniczący Konferencji Katedr Geodezji Wydziałów Niegeodezyjnych - od 2002
  • Członek Komisji Publikacji Naukowych Komitetu Geodezji PAN 2003-2006
  • Komitet Geodezji PAN, członek Komisji ds. Edukacji w Zakresie Geodezji i Kartografii w kadencjach 2003-06, 2007-10
profesor Bogdan Wolski