zatrudnienie i zajmowane stanowiska

 • Politechnika Krakowska (1965-2013)
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Instytut Geotechniki
  Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska
  adiunkt 1972 - 1997
  profesor 1998

  Zobacz również:
  Działalność na Politechnice Krakowskiej.
 • Politechnika Świętokrzyska, Kielce
  Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
  Katedra Geomatyki
  profesor zwyczajny, od 2013
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
  Zakład Geodezji
  profesor zwyczajny, od 2011
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
  Wydział Techniczny, prof. zw. 2007-11
profesor Bogdan Wolski