działalność zawodowa zagranicą

lata 1978 – 1991, łącznie 9 lat
  • kierownik kontraktów realizujących prace geodezyjne i geotechniczne (1978-80),
  • konsultant w Departamentach Planowania Regionu Jabel al Akhdar oraz Regionu Zatoki Sirt (Libia, 1985-89),
  • opracowania dokumentacji geodezyjnych dla potrzeb projektowania obiektów przemysłowych i komunalnych na obszarze Trypolitanii, Cyrenajki (Libia), geodezyjne opracowania w zakresie urbanizacji i infrastruktury miejskiej, nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych.
  • ekspert d/s geodezji w departamencie planowania Regionu Sirt (Libia, 1989-91), udział w realizacji systemu „Wielkiej Sztucznej Rzeki” - jednego z największych projektów w historii inżynierii wodnej. Opracowanie mapy użytkowania obszaru pasa nadmorskiego (Libia) długość pasa 200 km, na obszarze 4000 km. kw. (kierownik zespołu)
profesor Bogdan Wolski