wykształcenie i przebieg pracy naukowej

magister inżynier 1964 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej
Geodezja górnicza
inżynier 1968 Politechnika Krakowska
Wydział Budownictwa Wodnego
Budownictwo wodne
doktor nauk techn. 1970 Politechnika Krakowska
Wydział Budownictwa Lądowego
„Statystyczne metody badań i interpretacji dokładności montażu budowli z elementów prefabrykowanych”
dr hab. nauk techn. 1996 Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
„Geodezyjna identyfikacja procesu deformacji podłoża gruntowego”.
profesor 2009 Akademia Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Dyscyplina: geodezja i kartografia
profesor Bogdan Wolski