wypromowani doktorzy

  • Abbas Safa
  • 8 lipca 2003 r. Politechnika Łódzka
  • Optymalizacja systemów pomiarowych z przetwornikami przemieszczeń liniowych w monitoringu procesu deformacji budowli i podłoża gruntowego
  • Cezary Toś
  • 23 marca 2005 r. Politechnika Krakowska
  • Metodyka oceny warunków wodno-gruntowych dla celów optymalizacji geodezyjnych pomiarów wysokościowych na obszarach zurbanizowanych
  • Agnieszka Derezińska
  • 5 kwietnia 2011 r. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
  • Niezawodność eksploatacyjna punktów osnowy wysokościowej na obszarach występowania gruntów ekspansywnych
profesor Bogdan Wolski