publikacje dydaktyczne

 • Doświadczenia z realizacji modułu dydaktycznego systemy informacji o terenie. XXIV Konf. Katedr Geodezji Wydziałów Niegeodezyjnych. Poznań-Puszczykowo 2012. Współatorzy: C. Toś, M. Ulmaniec
 • J. Beluch, J. Gocał., J. Kryński, E. Krzywicka-Blum, A. Łyszkowicz, J. Rogowski, B. Wolski. Komisja ds. Edukacji Geodezji Komitetu Geodezji PAN: Kształcenie na kierunku studiów geodezja i kartografia. pełny tekst pt. „Mniej szkółki, więcej studiowania” Geodeta, nr 3 (118) 2005 r ISBN 1234-5202. indeks 339059
 • Integracja środowiska geodezyjnego wydziałów niegeodezyjnych – cel i sukces wieloletniej aktywności profesora Stefan Przewłockiego. XVII Konferencja Katedr Geodezji Wydz. Budownictwa i Inż. Środowiska. Rogowo 2003. ISBN 83-7244-425-0.
 • Problemy tworzenia i realizacji programów przedmiotów wybieralnych na przykładzie „pomiarów geodezyjnych w geotechnice”. XVI Konf. Katedr Geodezji pt.: „Systemy, standardy i oceny w nauczaniu przedmiotów geodezyjnych”. Zesz. Nauk Politechniki Zielonogórskiej. 2001/3. ISBN 83-85911-87-1. str.109–116.
 • The programme of degree education at the faculty of environmental engineering at Cracow University of Technology. The 4th Tempus Seminar on Implementation of Modular–Credit Based Study System. Cracow University of Technology. Faculty of Enviromental Engineering. Cracow 15.03.2001
 • Purposes and limitations of technical specializations syllabi at educational system transformation conditions. V Congres of World Federation of Engineering Organizations. Engineering Education and Training for 21th Century Requirements, Warsaw, 2000. Współautor S. Przewłocki
 • Structural reform of degree education at the faculty of environmental engineering at Cracow University of Technology. The 3th Tempus Conference on Managment of Modular Credit Based Study System (JEP12160-97), KTH Stockholm, 20 september 2000
 • Działalność katedr geodezji na wydziałach niegeodezyjnych w warunkach reformy szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem systemu modułowo-punktowego. II Krajowa Konferencja Dziekanów Wydziałów Geodezji nt. Aktualne kierunki badań naukowych w geodezji i specjalizacje w dydaktyce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W-wa 15 marca 2000. ISBN 83–87202–09-6. str. 125–134.
 • Działalność dydaktyczna i rozwój naukowy zespołów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych w warunkach transformacji systemu edukacji. XV Konferencja Katedr Geodezji Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska. SGGW. Warszawa 2000. ISBN 83-7244-137-5, Współautor S. Przewłocki
 • Kształcenie w zakresie geodezji w systemie modułowo-punktowym na wydziałach inżynierii lądowej i inżynierii środowiska. XIV Konferencja Katedr Geodezji Wydzialów Budownictwa i Inżynierii. Środowiska. Mielno 1999. ISBN 83–87424–05–6, str.123–132.
 • Development of the programme leading to first degree at environmental faculty at Cracow University of Technology. The 2th Tempus Conference on Managment of Modular Credit Based Study System (JEP 12160-97), Cracow University of Technology, 10-13 OCT 1999
profesor Bogdan Wolski