nagrody i wyróżnienia

  • indywidualna III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską „Statystyczne metody interpretacji wyników pomiarów geodezyjnych budynków wielkopłytowych” (1971 r.)
  • zespołowa II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za  opracowanie pt. „Studium nadbudowy obwałowań składowisk materiałów odpadowych Krakowskich Zakładów Sodowych (1985 r.)
  • zespołowa II stopnia Ministra Edukacji Narodowej za udział w opracowaniu, ustanowieniu i wdrożeniu na Wydziale Inżynierii Środowiska PK modułowo-punktowego systemu kształcenia (2001 r.)
  • zespołowa Rektora PK za  wprowadzenie modułowo-punktowego systemu kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska (2000 r.)
  • indywidualna Rektora PK za osiągnięcia naukowe - podręcznik „Pomiary geodezyjne w geotechnice” (2002 r.)
  • indywidualna Rektora PK za osiągnięcia naukowe - książkę akademicką „Monitoring metrologiczny obiektów geotechnicznych” (2008 r.)
  • zespołowa Rektora PK za osiągnięcia naukowe – monografię „Application of scanning technology at generating precise models of engineering objects” (2011 r.)
profesor Bogdan Wolski