o mnie

Reprezentuję obszar nauk technicznych w zakresie dyscypliny geodezja i kartografia. Specjalności:
  • optymalizacja procesu pomiarowego w badaniach przemieszczeń i deformacji obiektów inżynierskich,
  • niezawodność eksploatacyjna obiektów geodezyjnych,
  • systemy i technologie automatyzujące proces pozyskiwania i przetwarzania danych dla potrzeb monitoringu metrologicznego ze szczególnym uwzględnieniem procesu deformacji podłoża gruntowego i budowli,
  • aplikacja skaningu laserowego do monitoringu deformacji budowli i powierzchni naturalnych.
Zobacz również:
profesor Bogdan Wolski