kontakt

prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geomatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
bwolski@tu.kielce.pl